• Zwroty i reklamacje

Jako konsumentem mają państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w sklepie internetowym w terminie 14 dni, wysyłając do nas wiadomość na adres mailowy (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni i jest nieprzekraczalny.

W przypadku odstąpienia od umowy, które nastąpiło przed wysłaniem paczki - zwracamy państwu wszystkie otrzymane od państwa płatności, w tym koszty dostarczenia przesyłki.
Jeśli odstąpienie od umowy miało miejsce po wysłaniu paczki - zwracamy państwu otrzymane od państwa płatności, z wyjątkiem kosztów przesyłki.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że zgodziliście się państwo na inne rozwiązanie. 

Jeśli odstąpienie od umowy nastąpiło po wysłaniu paczki, warunkiem zwrotu pieniędzy jest przesłanie na adres galerii kompletnego, nieuszkodzonego towaru, bez śladów użytkowania i odpowiednio zapakowanego - tak aby przesyłka nie została zniszczona.
Nie przyjmujemy zwrotów, które zostały przesłane za pobraniem. Koszty przesyłki pokrywa kupujący.

Odstąpienie od umowy nie obowiązuje przy zamówieniach indywidualnych, gdy dana praca została wykonana na zamówienie kupującego, pod wymiar lub gdy została zmieniona/zmodyfikowana (np, został zmieniony kolor, wymiar, zostały dołożone lub zredukowane wskazane elementów danego przedmiotu).